De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.
Welkom bij de Borculose Synagoge Het bestuur van Stichting Synagoge Borculo heet u welkom op haar website. Middels deze site wordt de aandacht gevestigd op actuele zaken evenals op de geschiedenis van de bloeiende Joodse gemeenschap in Borculo van voor de Tweede Wereldoorlog. De stichting is aangesloten bij het samenwerkingsverband Syneon waarin de belangen van de in Oost- en Noord-Nederland gevestigde synagogen worden behartigd. Het netwerk kan worden bezocht op www.syneon.nl.
Jaarverslag 2018
Nieuwsbrief Hier kunt u inschrijven voor de nieuwsbrief
Onze donoren  Klik hier voor een overzicht van onze donoren
Op dinsdag 18 juni 2019 werden tijdens een goed bezochte bijeenkomst,in de synagoge 2 plaquettes onthuld. In de loop van 2018 kon het bestuur van de stichting de gehele hypothecaire schuld aflossen. Dit betekende ook een einde aan de projecten ‘Renovatie synagoge Borculo’ en ‘HerfinancIeringsplan 2016’. De renovatie en de herfinanciering zijn tot stand gekomen door een groot aantal donaties van organisaties, bedrijven en personen. in de loop van de tijd zijn ook verschillende kleine en middelgrote projecten gefinancierd door een aantal donoren. Het bestuur besloot om deze belangrijke ondersteuning vast te leggen middels een tweetal herinneringsplaten die op prominente plaatsen voor bezoekers zichtbaar zouden zijn. Op de eerste plaquette worden alle donoren genoemd die een bijdrage hebben geleverd aan de renovatie en de herfinanciering van de synagoge. De tweede plaquette vermeldt alle organisaties en personen die bijdragen hebben geleverd aan eenmalige kleine en middelgrote projecten. Via deze link vindt u een overzicht van alle donateurs. Via deze link kunt u de tekst lezen die werd uitgesproken bij de onthulling van de eerste herinnneringsplaat.
De eerste plaquette werd onthuld door David Lowenberg en zijn dochter Allison. David’s vader William was een inwoner van Borculo en is tijdens de oorlog weggevoerd. Hij overleefde 7 concentratiekampen. David en Allison vertegenwoordigden het Jacqueline & David Lowenberg Charitable Fund. Dit fonds doneerde grote bijdragen. David Lowenberg en dochter Allison De tweede plaquette werd onthuld door de heren Albert Geesink van de Stichting Fonds 1819 en Johan Klein Braskamp van de Stichting Fonds 2013. Johan Klein Braskamp
CURSUSSEN EN LEZINGEN NAJAAR 2019 We zijn weer begonnen met de voorbereidingen van de bekende muziekcursus en kunstlezingen. De muziekcursus zal weer worden gehouden door muziekkenner Cees van Zutphen. Hij heeft al talrijke cursussen in de synagoge gegeven. Het programma is nu nog onbekend maar Cees kennende wordt het weer een zeer interessant onderwerp. De kunstlezingen worden gehouden door de bekende cultuurhistoricus Jaap Nijstad uit Gelselaar. Als diverse malen heeft hij ons verrast met bijzondere invalshoeken en zijn manier van kijken naar kunst. Nader bericht volgt via website en nieuwsbrief. HERINRICHTING VROUWENGALERIJ Het bestuur doet een onderzoek naar de mogelijkheid om de vrouwengalerij en het voorportaal een vernieuwde inrichting te geven. De eerste plannen zijn om plaats te geven aan een groot aantal boeken over de Joodse geschiedenis, de cultuur en filosofie van en in het Jodendom. Verder is het de bedoeling om gebruik te gaan maken van interactieve media. Hierdoor kan de geschiedenis van het Joodse leven van Borculo beter worden weergegeven. VASTE DONATEURS De stichting heeft ook nog circa 70 vaste donateurs die jaarlijks een belangrijke bijdrage leveren voor het onderhoud van het gebouw..
Openingstijden  Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 16:00 uur  Locatie  Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo  Contactgegevens  Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl  Tel: 06 2381 3442
Privacyverklaring  Lees hier deprivacyverklaring
Wordt ook Donateur van onze Stichting  en ondersteun ons financieel met een donatie van € 25,00 per jaar Dit kan door downloaden en invullen van dit formulier of stuur via deze link een email naar ons secretariaat
Deze site is op 23 juni 2019 voor het laatst bijgewerkt.
© stichtingsynagogeborculo
TWEE HERINNERINGSPLATEN ONTHULD