De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.
Het bestuur van de stichting heet u welkom op de website. Middels deze site wordt aandacht geschonken aan de geschiedenis van de bloeiende Joodse gemeenschap in Borculo van voor de Tweede Wereldoorlog. Verder vindt u informatie over de educatieve en culturele activiteiten die worden georganiseerd. De stichting is aangesloten bij de corporatie Erfgoed Gelderland en het samenwerkings- verband Syneon. Verderop deze pagina vindt u ons nieuws, een overzicht van activiteiten vindt u ook op de pagina Activiteiten.
Jaarverslag 2019
Nieuwsbrief Hier kunt u inschrijven voor de nieuwsbrief
Onze donoren Klik hier voor een overzicht van onze donoren
LEVENSLICHT Op 22 januari wordt het door Daan Roosegaarde ontworpen tijdelijke herdenkings-monument met licht- gevende herdenkingsstenen op het terrein van de synagoge neergezet. Van 22 januari tot en met 2 februari is dit momument te bezoeken van 17:00 tot 19:00 uur. Op koopavonden is dit van 17:00 tot 21:00 uur. Na de documentaire ‘Getekend in Westerbork’ op 26 januari a.s. (zie rechts) zal omstreeks 16:30 uur de namen van de 101 vermoorde Joden uit Borculo worden voorgelezen. Daarna wordt het Levenslicht ontstoken. Achtergrond: Na een landelijke onthulling wordt in 170 gemeenten een deel van de stenen tentoongesteld. In het donker lichten de herdenkingsstenen op. De stenen ‘ademen’ in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven. Doel van dit monument is het bewustzijn te vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren. Daan Roosegaarde: “Het is een eer om gevraagd te worden voor dit project en een openbaar kunstwerk te maken over de Holocaust. Het is geen traditioneel statisch monument waarin de mens puur een observant is. Dit tijdelijke kunstwerk vraagt om participatie: jij bent onderdeel van het verhaal.” Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
HERINRICHTING VROUWENGALERIJ Het bestuur is inmiddels begonnen met de voorbereidingen van de her- inrichting van de vrouwengalerij en het voorportaal. Het gaat om een her- nieuwde vaste presentatie in deze ruimtes. Het project bestaat uit twee fasen. De planning is dat de eerste fase uiterlijk 29 maart 2020 gereed is. Op deze datum start namelijk een reeks activiteiten binnen de gemeente Berkelland in verband met het feit dat Gelderland in de periode van 17 september 1944 tot en met 5 mei 1945 in de frontlinie lag. Deze activitieiten zijn een onderdeel van het provinciale programma Gelderland herdenkt. Voor fase 1 is de financiering inmiddels bijna rond en kan een aanvang worden gemaakt met de eerste werkzaam- heden. CURSUSSEN EN LEZINGEN 1E HELFT 2020 Muziekcursus Kees van Zutphen De data is nog niet bekend. Wel het thema: ‘Een muzikale reis door Europa, Deel 2’. Kunstlezingen door Jaap Nijstad Het thema zal zijn: ‘Oorlog en vrede’. De data voor deze lezingen zijn: 5, 12, 19 en 26 februari 2020 Kosten €50,-- (voor donateurs € 40,--) Opgave via onderstaand emailadres of telefoonnummer. Toelichting inhoud van de lezingen zie: Activiteiten
GETEKEND IN WESTERBORK Zondag 26 januari 2020 is de dag van de Nationaal Holocaust Herdenking. Op deze dag zal in de synagoge de documentaire 'Getekend in Westerbork' van Pia van der Molen en Michiel Praal worden vertoond. De documentaire gaat over het leven en werk van tekenaar Leo Kok. Hij wordt, samen met zijn vrouw Kitty de Wijze, als een van de laatste gevangenen van Kamp Westerbork afgevoerd naar de vernietigingskampen in het Oosten. Vlak voor hun deportatie worden de tekeningen van Leo Kok uit Kamp Westerbork naar een adres in Nijmegen gesmokkeld, en blijven zo bewaard voor het nageslacht. Leo sterft op 12 mei 1945, zes dagen na zijn bevrijding uit het concentratiekamp Ebensee in Oostenrijk. Leo's vrouw Kitty overleeft de verschrikkingen van de concentratiekampen. Ze hertrouwt en krijgt twee kinderen. Haar zoon Jaap Nijstad is van kinds af aan gefascineerd door de tekeningen van Leo Kok, de man die hij nooit gekend heeft, maar die wel altijd herinnerd werd in het gezin waar hij opgroeide. Leo wordt zo voor hem een bekende die hij nooit heeft kunnen ontmoeten, maar die wel een onderdeel van zijn leven is gebleven. Jaap Nijstad bezoekt de plekken waar Leo Kok tijdens de oorlog verbleef, leefde, tekende, trouwde, stierf en begraven is. De bijeenkomst start om 14:30 uur. Jaap Nijstad zal de documentaire inleiden en toelichten maar ook eventuele vragen beantwoorden. De toegang is gratis maar een vrije gift wordt op prijs gesteld. Verzoeke via mail te berichten of u komt en met hoeveel personen via deze link.
Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 16:00 uur Locatie Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo Contactgegevens Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl Tel: 06 3013 7752
Privacyverklaring Lees hier deprivacyverklaring
Wordt ook Donateur van onze Stichting en ondersteun ons financieel met een donatie van € 25,00 per jaar Dit kan door downloaden en invullen van dit formulier of stuur via deze link een email naar ons secretariaat
Deze site is op 17 januari 2020 voor het laatst bijgewerkt.
© stichtingsynagogeborculo
Welkom bij het Educatief en Joods Cultureel Centrum Synagoge Borculo
Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 16:00 uur Locatie Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo Contactgegevens Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl Tel: 06 3013 7752