Homepage

 

Interactieve blik op Joods leven in Synagoge

Junior Kamer De Berkellanden biedt interactieve videopresentatie aan. In oktober 2011  is het educatief Borculo’s Joods museum geopend in de Synagoge in Borculo. Er is een expositie op de vrouwengalerij. Hier staat ook een computer waar een interactieve video kan worden bekeken.

 

Synagoge Borculo:

  • Rijksmonument
  • Museum
  • Concert- en vergaderruimte
  • Galerie
  • Kunstwerkplaats Estinea

De doelstelling van de stichting:

De stichting heeft hoofdzakelijk ten doel het verkrijgen en in stand houden van beschermde monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988, waaronder de synagoge te Borculo en andere bouwwerken waarvan het bestuur  het behoud voorstaat, zomede het oprichten en instandhouden van een monument ter nagedachtenis aan de Joodse oorlogsslachtoffers en om voorts te doen al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Stichting Synagoge Borculo

Secr.: De Hofvoogd 9, 7271 ZP Borculo
E-mail: info@synagogeborculo.nl
Tel.: 0545-273539
Bank: NL39RABO 01453.90.519
KvK: 08086895

 

Synagoge op zondag open.

In de maanden juli en augustus  is de synagoge enkele zondagmiddagen van 13.30 tot 16.30 uur geopend voor belangstellenden. Er kan dan worden deelgenomen aan een rondleiding om 14.00 uur waarbij deelnemers worden geinformeerd over het joodse leven en haar gebruiken. De entree hiervoor is € 2.50

Stolpersteinen.

Vrijdag 24 augustus 2012 zijn op verschillende lokaties nog 29 stolpersteine gelegd. Daarmee is het project bijna afgerond. Voor de definitieve afronding ontbreken nog de noodzakelijke financieën

 

Concerten

Enkele malen per jaar vinden er concerten plaats in de synagoge. Bekendmaking vindt plaats via de lokale huis aan huis bladen en via de website.

Ook wordt er jaarlijks een donateursconcert georganiseerd.

  

 ANBI

De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.
www.anbi.nl