De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.
Het bestuur van de stichting heet u welkom op de website. Middels deze site wordt aandacht geschonken aan de geschiedenis van de bloeiende Joodse gemeenschap in Borculo van voor de Tweede Wereldoorlog. Verder vindt u informatie over de educatieve en culturele activiteiten die worden georganiseerd. De stichting is aangesloten bij de corporatie Erfgoed Gelderland en het samenwerkings- verband Syneon. Verderop deze pagina vindt u het laatste nieuws, een overzicht van de activiteiten vindt u op de pagina Activiteiten.
Jaarverslag 2018
Nieuwsbrief Hier kunt u inschrijven voor de nieuwsbrief
Onze donoren  Klik hier voor een overzicht van onze donoren
Op dinsdag 18 juni 2019 werden tijdens een goed bezochte bijeenkomst,in de synagoge 2 plaquettes onthuld. In de loop van 2018 kon het bestuur van de stichting de gehele hypothecaire schuld aflossen. Dit betekende ook een einde aan de projecten ‘Renovatie synagoge Borculo’ en ‘HerfinancIeringsplan 2016’. De renovatie en de herfinanciering zijn tot stand gekomen door een groot aantal donaties van organisaties, bedrijven en personen. in de loop van de tijd zijn ook verschillende kleine en middelgrote projecten gefinancierd door een aantal donoren. Het bestuur besloot om deze belangrijke ondersteuning vast te leggen middels een tweetal herinneringsplaten die op prominente plaatsen voor bezoekers zichtbaar zouden zijn. Op de eerste plaquette worden alle donoren genoemd die een bijdrage hebben geleverd aan de renovatie en de herfinanciering van de synagoge. De tweede plaquette vermeldt alle organisaties en personen die bijdragen hebben geleverd aan eenmalige kleine en middelgrote projecten. Via deze link vindt u een overzicht van alle donateurs. Via deze link kunt u de tekst lezen die werd uitgesproken bij de onthulling van de eerste herinnneringsplaat.
De eerste plaquette werd onthuld door David Lowenberg en zijn dochter Allison. David’s vader William was een inwoner van Borculo en is tijdens de oorlog weggevoerd. Hij overleefde 7 concentratiekampen. David en Allison vertegenwoordigden het Jacqueline & David Lowenberg Charitable Fund. Dit fonds doneerde grote bijdragen. David Lowenberg en dochter Allison De tweede plaquette werd onthuld door de heren Albert Geesink van de Stichting Fonds 1819 en Johan Klein Braskamp van de Stichting Fonds 2013. Johan Klein Braskamp VASTE DONATEURS De stichting heeft ook nog circa 70 vaste donateurs die jaarlijks een belangrijke bijdrage leveren voor het onderhoud van het gebouw!
CURSUSSEN EN LEZINGEN NAJAAR 2019 De muziekcursus zal weer worden gehouden door muziekkenner Cees van Zutphen. Hij heeft al talrijke cursussen in de synagoge gegeven. Het onderwerp is deze keer: Muzikale rondgang door Europa deel 1: Scandinavië, Rusland, Engeland, Frankrijk, Italië en Tsjechië. Voor nadere informatie (zoals data) ga naar: Activiteiten De kunstlezingen worden gehouden door de bekende cultuurhistoricus Jaap Nijstad uit Gelselaar op 4, 11, 18 en 25 november. Kosten € 50,-- perpersoon (donateurs € 40,--), inclusief koffie en thee. Thema nog niet bekend. Nader bericht volgt via website en nieuwsbrief. Op zaterdag 17 november zal de bekende schrijver Jan Brokken een lezing houden over zijn boek ‘De rechtvaardigen’, hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde. Van 14:30 tot 17:00 uur. Nadere informatie volgt nog via nieuwsbrief en website. OPEN MONUMENTENDAGEN Tijdens de Open Monumenten Dagen op 14 en 15 september is de synagoge voor het publiek geopend van 11:00 tot 16:00 uur. Een aantal bestuursleden van de stichting zal dan aanwezig zijn om u te ontvangen en eventuele vragen te beantwoorden. De synagoge, de expositite op de vrouwengalerij en het mikwe zijn een bezichtiging waard. Informatiemateriaal is aanwezig. Er wordt een aantal filmpjes vertoond, o.a. van de plaquetteonthulling op 18 juni 2019. Op deze website kunt u ook informatie over de synagoge terugvinden. Een fimpje over de situatie tijdens en na de renovatie vindt u hier: Renovatie Onze stichting is een van de vier genomineerden voor de Erfgoedprijs 2019 van Berkelland.
Openingstijden  Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 16:00 uur  Locatie  Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo  Contactgegevens  Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl  Tel: 06 3013 7752
Privacyverklaring  Lees hier deprivacyverklaring
Wordt ook Donateur van onze Stichting en ondersteun ons financieel met een donatie van € 25,00 per jaar Dit kan door downloaden en invullen van dit formulier of stuur via deze link een email naar ons secretariaat
Deze site is op 16 augustus 2019 voor het laatst bijgewerkt.
© stichtingsynagogeborculo
TWEE HERINNERINGSPLATEN ONTHULD
Welkom bij het Educatief en Cultureel Joods Centrum Synagoge Borculo