De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.
Het bestuur van de stichting heet u welkom op de website. Middels deze site wordt aandacht geschonken aan de geschiedenis van de bloeiende Joodse gemeenschap in Borculo van voor de Tweede Wereldoorlog. Verder vindt u informatie over de educatieve en culturele activiteiten die worden georganiseerd. De stichting is aangesloten bij de corporatie Erfgoed Gelderland en het samenwerkings- verband Syneon. Verderop deze pagina vindt u het laatste nieuws, een overzicht van de activiteiten vindt u op de pagina Activiteiten.
Jaarverslag 2018
Nieuwsbrief Hier kunt u inschrijven voor de nieuwsbrief
Onze donoren Klik hier voor een overzicht van onze donoren
Op dinsdag 18 juni 2019 werden tijdens een goed bezochte bijeenkomst,in de synagoge 2 plaquettes onthuld. In de loop van 2018 kon het bestuur van de stichting de gehele hypothecaire schuld aflossen. Dit betekende ook een einde aan de projecten ‘Renovatie synagoge Borculo’ en ‘HerfinancIeringsplan 2016’. De renovatie en de herfinanciering zijn tot stand gekomen door een groot aantal donaties van organisaties, bedrijven en personen. in de loop van de tijd zijn ook verschillende kleine en middelgrote projecten gefinancierd door een aantal donoren. Het bestuur besloot om deze belangrijke ondersteuning vast te leggen middels een tweetal herinneringsplaten die op prominente plaatsen voor bezoekers zichtbaar zouden zijn. Op de eerste plaquette worden alle donoren genoemd die een bijdrage hebben geleverd aan de renovatie en de herfinanciering van de synagoge. De tweede plaquette vermeldt alle organisaties en personen die bijdragen hebben geleverd aan eenmalige kleine en middelgrote projecten. Via deze link vindt u een overzicht van alle donateurs. Via deze link kunt u de tekst lezen die werd uitgesproken bij de onthulling van de eerste herinnneringsplaat. De eerste plaquette werd onthuld door David Lowenberg en zijn dochter Alison. David’s vader William was een inwoner van Borculo en is tijdens de oorlog weggevoerd. Hij overleefde 7 concentratiekampen. David en Alison vertegenwoordigden het Jacqueline & David Lowenberg Charitable Fund. Dit fonds doneerde grote bijdragen.
De tweede plaquette werd onthuld door de heren Albert Geesink van de Stichting Fonds 1819 en Johan Klein Braskamp van de Stichting Fonds 2013. Johan Klein Braskamp DONATIE RABOBANK Van de Rabobank ontvingen wij op 9 oktober dit bedrag omdat een groot aantal leden van de bank op ons ingezonden projectplan hadden gestemd. Het betrof hier de jaarlijkse actie ‘Hart voor de Achterhoek’ van de Rabobank. Dank aan alle stemmers! EERSTE MONUMENTENDAG GROOT SUCCES Tijdens de Open Monumenten Dagen op 14 en 15 september is de synagoge voor het publiek geopend van 11:00 tot 16:00 uur. De eerste dag, zaterdag de 14e, was een groot succes door het aantal belangstellenden die de synagoge bezochten. Op veel vragen kon antwoord worden gegeven. Elke bezoeker kreeg onze nieuwe brochure mee met een korte geschiedenis en een wegwijs in de gebouwen. Op deze website kunt u ook informatie over de synagoge terugvinden. Een fimpje over de situatie tijdens en na de renovatie vindt u hier: Renovatie
ERFGOEDPRIJS GEWONNEN!! Onze stichting heeft op 13 september 2019 de Erfgoedprijs Berkelland 2019 gewonnen!!! Wij zijn daar erg blij mee: het betekent een kroon op ons vele werk en onder- steuning van onze toekomstvisie! De prijs werd aan onze voorzitter Lex de Haan uitgereikt door wethouder Marijke van Haaren in bijzijn van Wim Winkeldermaat van de Commissie Open Monumentendagen. CURSUSSEN EN LEZINGEN NAJAAR 2019 De muziekcursus is inmiddels afgelopen. In zes sessies vertelde Kees van Zutphen ons over bekende en minder bekende componisten uit:Scandinavië, Rusland, Engeland, Frankrijk, Italië en Tsjechië. In het voorjaar 2020 komt Kees terug met Deel 2 van de Muzikale reis door Europa. De najaarskunstlezingen zijn weer voorbij en gingen deze keer over gothiek, renaissance,barok en jugendstil en werden gehouden door de bekende cultuur-historicus Jaap Nijstad uit Gelselaar. Hij vertelde ons over de geschiedenis van deze stijlen en de overgang van de ene naar de andere stijl. Jaap vertelde met grote kennis, passie en anecdotes We kijken terug op een zeer geslaagde middag met de bekende schrijver Jan Brokken, Tijdens zijn lezing op 17 november over zijn boek ‘De rechtvaardigen’ nam hij ons mee en vertelde aangrijpend over Jan Zwartendijk. volg deze link. klik voor vergroten
Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 16:00 uur Locatie Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo Contactgegevens Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl Tel: 06 3013 7752
Privacyverklaring Lees hier deprivacyverklaring
Wordt ook Donateur van onze Stichting en ondersteun ons financieel met een donatie van € 25,00 per jaar Dit kan door downloaden en invullen van dit formulier of stuur via deze link een email naar ons secretariaat
Deze site is op 28 november 2019 voor het laatst bijgewerkt.
© stichtingsynagogeborculo
TWEE HERINNERINGSPLATEN ONTHULD
Welkom bij het Educatief en Cultureel Joods Centrum Synagoge Borculo
Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 16:00 uur Locatie Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo Contactgegevens Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl Tel: 06 3013 7752