Over de stichting  Artikel 2 van de statuten van de stichting luidt als volgt: ‘De stichting heeft ten doel het verkrijgen en in stand houden van de synagoge te Borculo en andere karakteristieke bouwwerken, zomede het oprichten en instandhouden van een monument ter nagedachtenis aan de Joodse oorlogsslachtoffers en om voorts te doen al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’ De synagoge is medio 2000 in eigendom verkregen en in 2008 grondig gerestaureerd; het naastgelegen badhuis (mikwe) werd in 2002 aangekocht. In 2001 is het complex door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans geheten Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) aangemerkt als beschermd monument. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI. Dit houdt in dat giften in principe met een vermenigvuldigingsfactor van 1,25 op het belastbare inkomen in aftrek kunnen worden gebracht. Locatie: Weverstraat 4, 7217 AJ Borculo Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het secretariaat: Zie contactgegevens rechtsonder.
Openingstijden  Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 16:00 uur  Locatie  Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo  Contactgegevens  Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl  Tel: 06 2381 3442 De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.