Over de stichting

De stichting treedt naar buiten als Educatief en Joods Cultureel Centrum Synagoge Borculo. Onze missie is: ‘Herdenken is doorgeven om de joodse geschiedenis van Borculo levend te houden’. Om deze missie uit te kunnen dragen hanteren we de volgende doelstelling: ‘Het zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardig en bestendig Educatief en Joods Cultureel Centrum’

Doelstellingen

Daarvoor gaan/blijven we de volgende activiteiten doen:

  • In stand houden van onze voormalige synagoge en wel zodanig dat deze gebruikt kan worden voor de bovenstaande doelstelling’
  • Het houden van permanente en tijdelijk exposities over de joodse geschiedenis.
  • Het geven van voorlichting en het uitvoeren van educatieve programma’s
  • Het organiseren van lezingen, concerten, cursussen en evenementen.
  • Het beschikbaar stellen van vergadermogelijkheden en tijdelijke niet-joodse exposities

De synagoge is medio 2000 in eigendom verkregen en in 2008 grondig gerestaureerd; het naastgelegen badhuis (mikwe) werd in 2002 aangekocht. In 2001 is het complex door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans geheten Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) aangemerkt als beschermd monument.