Godsdienstonderwijs in Borculo

Vóór 1830 werd joods godsdienstonderwijs gegeven door de vader in het gezin of door rondtrekkende leraren. Aan deze gebrekkige vorm van onderwijs kwam een einde toen Meijer Elzas omstreeks 1830 een kamer in zijn woning vrijmaakte voor het onderwijzen van joodse kinderen. In 1840 werd de eerste synagoge gebouwd, gevolgd door de bouw in 1877 van de huidige.

Borculo was toen al lange tijd een centrum, waar joden uit de wijde omtrek naar toe trokken om gezamenlijk de Thora te bestuderen. Het joodse, religieuze leven in Borculo was heel intensief. Dagelijks werden er drie diensten gehouden in de synagoge, de geschriften werden intensief bestudeerd. In 1864 werd de vereniging Talmoed Thora opgericht, die studie in de Thora beoogde en stimuleerde. In 1941 werd de synagoge door een aantal leden van de NSDAP met Duitse hulp in brand gestoken. De Thorarollen konden ternauwernood in veiligheid worden gebracht.

Na de oorlog kreeg de school aan de Korte Wal tevens de functie van synagoge. De joodse gemeenschap was als gevolg van de Holocaust gedecimeerd en hun aantal nam in de loop der volgende jaren steeds verder af. In 1975 overleed de laatste chazan, in 1977 werd de joodse gemeente opgeheven en kwam er daarmee ook een eind aan het godsdienstonderwijs.