Verenigingsleven

Het duurt nog tot het begin van de 19e eeuw tot een langzaam begin kan worden gemaakt met de modernisering van het joodse leven. Het Jiddisch en de strenge regels die het geloof aan de joden oplegde heeft lange tijd verhinderd dat de joden volledig in de Borculose gemeenschap waren geïntegreerd. De oprichting van de Israëlitische Gemeente Borculo in 1862 geeft de aanzet tot het ontstaan van verenigingen binnen de joodse samenleving.
Al in 1864 wordt de vereniging Talmoed Thora opgericht die zich ten doel stelt de bestudering van de Thora te bevorderen.
In 1881 wordt de mannenvereniging ‘Gnattereth Bagoeriem Gemiloeth Gasadiem’ opgericht om godsdienstige bijstand te verlenen bij droevige gebeurtenissen.De damesvereniging ‘Hadras Nasjim’ ziet het licht in 1893.

De toneelvereniging ‘Eendracht zij ons doel’(EZOD) komt er in 1895. Ook vrouwen kunnen lid worden. De in 1908 opgerichte Joodsch Litteraire Club heeft tot doel de joodse wetenschap te bevorderen.

Dat de integratie en acceptatie van joden in Borculo succesvol is geweest blijkt uit het feit dat veel joden lid waren van niet-joodse sportverenigingen