Steun ons

De stichting is voor het bereiken van haar doelstellingen – behoudens de inkomsten uit verhuur – afhankelijk van de financiële steun van degenen die het bestuur ondersteunen in haar streven de doelstellingen te realiseren.

Wilt u ons steunen? Wordt dan ook donateur van de Stichting Synagoge Borculo. U wordt dan per mail en/of nieuwsbrief op de hoogte gehouden van activiteiten in en rond de synagoge.

Donateur worden

Daarnaast kunt u als donateur tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan muziekcursussen, kunstlezingen en andere culturele activiteiten.

U bent donateur met een jaarlijkse minimale bijdrage van € 35,–.

Voor aanmelding: secretariaat@synagogeborculo.nl

U kunt ook het aanmeldingsformulier hier downloaden en printen. Na invullen, ondertekenen en scannen mailen naar bovengenoemd emailadres. Uiteraard kan per post verzenden of in onze brievenbus bij de synagoge deponeren ook

Giften en legaten

Ook eenmalige donaties zijn welkom. Het bankrekeningnummer van de stichting is:

NL39 RABO 0145 3905 19.

Giften zijn voor zover het totaal 1% van het drempelinkomen overschrijdt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; er geldt een maximum van 10%.

Een gift aan de stichting (een zgn. culturele ANBI) kan met een vermenigvuldigingsfactor van 1,25 als aftrekpost in aanmerking worden genomen. Een periodieke uitkering aan de stichting die tenminste 5 jaar loopt kent geen aftrekbeperkingen.

Mogelijk wilt u de stichting in aanmerking laten komen voor een legaat. Neem dan contact op met uw notaris. Wilt u hiervoor specifieke informatie over ons? Mail of bel naar ons secretariaat. E.e.a. wordt vertrouwelijk behandeld.

Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat, mail naar secretariaat@synagogeborculo.nl
of bel met 06-20407868 of 06-23120401