De bima

De bima (Hebreeuws: spreekgestoelte) is de verhoogde plaats met lessenaar in een synagoge waar onder meer de Thora, de eerste vijf boeken van de Tenach, worden voorgelezen. Op de bima wordt door de chazan uit de Thora gelezen en de dienst geleid. De chazan is tevens de voorzanger.

Centraal in de synagoge

De bima staat centraal, in het midden van de synagoge. De bima heeft twee à drie traptreden. Bima’s hebben altijd een trapleuning aan weerszijden. Bij sommige feestdagen wordt de bima feestelijk versierd met bloemen. Bij een chatoena (joods huwelijk) wordt in de synagoge op de bima een choepa (huwelijksbaldakijn) geplaatst.

De bima in de synagoge in Borculo ontbreekt. Op de plaats waar deze eens stond is in een rechthoek de omtrek aangegeven d.m.v. een messing strip.

De Bima