De heilige ark

De Heilige Ark is de, meestal houten, kast waarin zich de Thorarollen bevinden. Hij staat tegen of in de muur van de synagoge die zich het dichtst bij Jeruzalem bevindt, in de praktijk meestal de oostelijke muur. De gemeente bidt in de richting van de Heilige Ark, dat wil zeggen symbolisch richting Jeruzalem.

Thorarollen

Vaak staat hij op een kleine verhoging, een opstapje van enkele treden. Als de Thorarollen aan het begin van de dienst door de rabbijn en chazan (voorganger) uit de Heilige Ark , worden gehaald, moeten zij de treden beklimmen als ware het de berg Sinaï waar Mozes, volgens de overlevering, de Thora ontving. Het openen van de deuren wordt gezien als een eretaak. De Thorarollen worden vervolgens uit de Heilige Ark gehaald en in een kleine optocht naar de bima gebracht. Aan het einde van de dienst worden de Thorarollen weer teruggeplaatst en de deuren gesloten. Voor de deuren hangt vaak een prachtig geborduurde voorhang.

De Heilige Ark ontbreekt in de Borculose synagoge.