De stenen tafelen

Mozes kreeg de Tien Geboden van God, op twee stenen tafelen (platen), nadat hij in opdracht van God de berg Sinaï was opgeklommen. Dit gebeurde in de derde maand na de terugkeer van het joodse volk uit de ballingschap in Egypte.

‘met Gods vinger’

De wet op de twee stenen tafelen was volgens de Bijbel ‘met Gods vinger’ beschreven. Mozes sloeg na terugkomst vanaf de Sinaï de twee tafelen aan stukken, toen hij zag hoe het volk Israël een gouden kalf had gemaakt om dat te aanbidden. Hierna kreeg Mozes van God opdracht om de geboden op twee nieuwe stenen platen op te schrijven. Verderop in de Bijbel staat dat God de wet zelf herschreef op twee stenen tafelen.

De Tien geboden, die oorspronkelijk bovenop de Heilige Ark waren geplaatst, hangen nu boven aan de opgang naar de vrouwengalerij.